Zdravlje u svakoj kapi mleka

Mlekara Stara Planina

Organska i zdrava ishrana, po meri Vas i Vaše porodice. Direktno sa zelenih pašnjaka sa obronaka Stare Planine.

+381 010 363 295
+381 62 289 050
Ul. Visok br.4, 18320 Dimitrovgrad
[email protected]
+381 62 289 050

Priozivod sa geografskog područja Stara Planina

Osobine Staroplaninskog kačkavalja uslovljene su specifičnostima mleka dobijenog u ambijentu Stare planine, botaničkim sastavom pašnjaka, rasnim sastavom stoke, vrstom i sastavom upotrebljivog mleka i mikroflorom dospelom u mleko tokom dobijanja i obrade. Kvalitet Staroplaninskog kačkavalja zasniva se na tradiciji umeća izrade kačkavalja od strane majstora (bača) ovog kraja i primeni tradicionalne proizvodnje koja se prenosi sa kolena na koleno.
Parenje baskije, natiranje i zatvaranje testa, formiranje nubeka i zrenje kačkavalja su procesi u proizvodnji kačkavalja koji imaju svoje specifičnosti koje su dobro poznate majstorima ovog kraja, što dokazuje da ljudski faktor ima veliki značaj u proizvodnji kačkavalja. Staroplaninski kačkavalj potiče sa tačno definisanog područja, koie ima specifične karakteristike koje se prepoznaju u svakom deliću ovog proizvoda.
Kačkavalj je cilindričnog oblika (kotur). Staroplaninski kačkavalj može da se proizvodi na koture mase 5 i 10 kg. Kora je dobro formirana od svetložute do zlatno žute boje ujednačena, tanka, glatka. Testo sklopljeno, struktura i konzistencija monolitna, delimično lisnata, elastično plastična. Na preseku bez šupljika a kod zrelog kačkavalja krto i mazivo. Na preseku se mogu javiti mali broj sitnih pukotina nastalih pri obradi. Ukus i miris kačkavalja je prijatan, blago kiseo i pikantan, specifičan za upotrebljenu vrstu mleka.