Zdravlje u svakoj kapi mleka

Mlekara Stara Planina

Organska i zdrava ishrana, po meri Vas i Vaše porodice. Direktno sa zelenih pašnjaka sa obronaka Stare Planine.

+381 010 363 295
+381 62 289 050
Ul. Visok br.4, 18320 Dimitrovgrad
[email protected]
+381 62 289 050

Tehnologija starih majstora

Mlekara „Stara planina” iz Dimitrovgrada, osnovana 1999. godine bavi se, pre svega, proizvodnjom tradicionalnih staroplaninskih proizvoda : kačkavaljsalamureni beli sir i urda, primenjivanjem tehnologija starih majstora, uz poštovanje svih higijensko tehnoloških uslova koje današnjica zahteva, u punoj sinhronizaciji sa HACCP standardima.

Pašnjaci Stare planine

Otkupljujući mleko za svoju proizvodnju od poljoprivrednih gazdinstava koja su smeštena na samim pašnjacima Stare planine,u svaki delić proizvoda Mlekare „Stara planina” sliva se svo bogastvo prirodnog okruzenja.
Dugogodišnja istraživanja pokazala su da Stara planina spada u floristički najbogatije delove Srbije, Balkana i Evrope. Specifičan geografski položaj, raznovrsnost geološke podloge, nadmorska visina i istorijski razvoj flore i vegetacije, uticali su na izuzetnu raznolikost biljnog sveta ovog područja. Na Staroj planini raste više od 1000 različitih vrsta biljaka, od kojih preko 100 predstavljaju endemite.

Sertifikovani za geografsko poreklo proizvoda sa Stare planine

Organoleptičke osobine po kojima se mleko ovog kraja razlikuje od mleka drugih geografskih područja, zasnivaju se na specifičnosti područja, karakteristikama klime, nekontaminiranom zemljištu krečnjačkog sastava – na kome rastu najkvalitetnije trave i krmno bilje, izvorskim vodama najviših kategorija kvaliteta i , naravno, specifično proizvedenoj mikroflori koja, preko svojih enzimskih sistema, transformiše sastojke mleka i sira i doprinosi formiranju karakterističnih osobina mlečnih proizvoda Mlekare „Stara planina”.

Naši proizvodi

Kapacitet prerade Mlekare „Stara planina”je 5000 litara dnevno,u jednoj smeni.Proizvodi Mlekare „Stara planina” plasiraju se preko sopstvenih prodavnica u Dimitrovgradu, Pirotu i Beogradu i preko manjih trgovinskih radnji. Veliki deo proizvodnje plasira se i preko restorana i turističkih objekata u regionu i u Beogradu ,koji na svom meniju imaju tradicionalne staroplaninske proizvode.
Mlekara „Stara planina” osvojila je brojne nagrade i priznanja za kvaliete svojih proizvoda.

Pogledajte sve naše proizvode